Kvalitetsstempler


I september 2003 blev N.A.T godkendt af Teknologisk instituts kontrolordning under den særlige tilsynsordningen i henhold til lovbekendtgørelse 988/2003. Autorisationsloven opsætter regler for arbejdet med vand- og afløbsinstallationer.

Kvalitetssikring


Procedure, strømligning og dokumentation

Kvalitetssikring er et værktøj til at dokumentere overfor bygherren og hans rådgivere, at arbejdet vi har udført er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af entrepriseaftalen.

Vi anvender kvalitetssikring systematisk, som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet. Vi sørge for løbende dokumentation så du kan være sikker på kvaliteten af det færdige opgave. Vi sikre at der er en strømlinet procedure fra ordremodtagelse til opgaven er afsluttet og afleveret.

Sådan gør vi


  • Efter sidste lag coating udføres tv-inspektion af faldstammen.
  • Faldstammen mærkes med mærkeskilt, der henviser til optagelser og rapport
  • Der udleveres renseforskrifter
  • Optagelsen gemmes og udleveres til bygherre, sammen med tilhørende rapport

 

 

Download datablade


Her finder du en oversigt over alle vores datablade for N.A.T’s produkter.

Brandtest af coatet kanaler hos DBI

Nordisk Aflobs Teknik test at gummihud ved 60 grader